Người dân Brighton (Anh) vừa ngạc nhiên, vừa thích thú với cách làm của Joe Page, 26 tuổi, nhằm thể hiện tình yêu và sự hối hận của mình. Anh ta đeo hai tấm biển, cả phía trước ngực và phía sau lưng, trên đó có những lời lẽ thống thiết: Anh yêu em vô cùng, nguyện làm bất kể chuyện gì miễn em trở lại với anh. Anh thành thực xin lỗi em!