Sau tết là mùa đốt đồng, những cụm khói đồng coi vậy mà vương vấn lạ lùng. Mùi khói nghe ngai ngái của chân ruộng phèn lẫn nồng nồng mùi rơm tươi vừa heo héo và thơm thanh khiết của những hạt lúa rụng hoặc sót lại đang nổ bung mình kêu “lép bép”. Rồi mùi khen khét! Khói cứ toả lên lừng lựng trong mùa gió chướng giữa đất trời quang đãng, chạy vù vù xa tít cuối chân trời.