Người miền Tây Nam Bộ nấu cháo, bắt buộc phải nhìn thấy rõ hột gạo nở hoa trong nồi cháo chớ không nấu cháo mịn như ngoài Bắc. Cháo miền Tây phải vừa húp mà vừa nhai nữa, cháo phải có nước lẫn cái (hạt gạo). Đó là món cháo gạo rang thơm lừng hấp dẫn.
chaogaomientay