Có những người đi du lịch là để tìm kiếm ước mơ của họ. Nhưng tìm kiếm ước mơ cũng như kiếm tìm kho báu, có người thấy được ngay, có người cả đời vẫn mãi kiếm tìm. Ở Dresden, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng kho báu của ông vua xứ Sachsen, và cũng tại thành phố trải hai bên bờ sông Elbe này, tôi đã tìm thấy kho báu cho riêng mình.