Những ngày mùa hạ, khi nắng chiều vẫn còn gay gắt trên cánh đồng lúa chín vàng, thanh niên làng tôi í ới rủ nhau đi lùa chim cút. Đây là thời điểm thích hợp để bắt cút bởi vì mùa này cút nhiều, con nào cũng mập ú.