Khoảng bốn năm về trước, một số lao động người dân tộc Phù Lá, Mông, Tày đi cắt cỏ đem về bán ở khu vực bến xe huyện. Một người, hai người rồi hàng chục người bán cỏ và bỗng một ngày bến xe trở thành chợ cỏ vùng cao. Tới thăm Bắc Hà mùa Xuân này đừng quên ghé thăm chợ cỏ…