Gần đây, trong lúc chủ trương khơi thông dòng chảy con sông lấp Cổ Cò nối Đà Nẵng và Hội An dọc bờ biển chưa tiến hành được, thì một vài công ty lữ hành đã bắt tay khảo sát tuyến du lịch đường sông từ Đà Nẵng đến Điện Bàn rồi xuôi theo vùng hạ lưu Thu Bồn đến phố cổ.