0204-new-york-dem-1

Thành phố New York

Chương trình Opportunity NYC-Family Rewards Program (ONFRM), bắt đầu năm 2007, đặt ra 22 hạng mục khuyến khích với giá trị tiền thưởng từ 20-150 USD cho các thói quen thuộc nhiều lĩnh vực như: khám răng, sử dụng tài khoản ngân hàng, duy trì việc làm… Cao nhất là mức thưởng 600 USD cho mỗi học sinh vượt qua được cuộc thi Regents ở cấp phổ thông.

Xem thêm: Tour du lịch Mỹ

Đến nay khoảng 14 triệu USD đã được phát cho khoảng 2.400 gia đình nghèo tham gia tại New York với nguồn quỹ từ các nhà tài trợ tư nhân.

Mục tiêu của ONFRM là trong ngắn hạn giúp những gia đình thu nhập thấp giảm bớt khó khăn về tài chính, đồng thời tập cho họ những thói quen tích cực để ổn định cuộc sống lâu dài.

Tuy nhiên khi áp dụng tại New York, ý tưởng động viên bằng tiền chỉ mang lại những hiệu quả khiêm tốn. Nhiều người còn không tin giữa thành phố khắc nghiệt như New York lại có chuyện được cho tiền chỉ vì làm điều tốt.

Tại Mexico, chính sách thưởng tiền cho các gia đình nghèo đang được mở rộng không chỉ tại nông thôn mà còn ở thành phố do tính thực dụng của nó.

Tại Brazil, từ năm 2003 đã có 19 triệu người thoát nghèo nhờ chương trình khuyến khích tương tự.