Nằm ở sườn núi phía đông và chùa Tam Thai ở sườn núi phía nam, người ta thường gọi chung là chùa Non Nước. Chùa Linh Ứng được xây dựng vào khoảng thế kỷ XVI, tương truyền là do một vị tiên hiền khai sáng làng Khải Đông đến ẩn tu tại động Tàng Chơn lập ra.