Trong khi Sài Gòn đang “gồng” mình hứng từng đợt nắng hè nóng như thiêu đốt thì tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… đất trời chỉ vừa mới sang xuân, nhiệt độ không khi nào vượt quá con số 25 độ C… đất trời chỉ vừa mới sang xuân, nhiệt độ không khi nào vượt quá con số 25 độ C.