Chiến lược phát triển đô thị với một “rừng mũi nhọn” đã khiến các đô thị du lịch biển đứng trước nhiều thách thức lớn.