Thân nhân những hành khách bị thiệt mạng trong thảm kịch Titanic năm 1912 sẽ lại bước lên con tàu Balmoral trong một chuyến hải hành vào năm 2012. Gần 100 năm trước, tàu Titanic đã bị đắm trong chuyến hải hành đầu tiên từ Southampton đến New York khi đụng một núi băng vào đêm 15-4-1912, làm hơn 1.500 người thiệt mạng.