Quầy gửi đồ ở nhà sách Fahasa, một tối cuối tuần đông đúc. Một bà Tây lớn tuổi đã xếp hàng đến hơn mười phút để gửi chiếc túi xách mà vẫn chưa tiếp cận được với nhân viên để lấy thẻ. Bà cứ bị đám thanh niên, hết nhóm này đến nhóm khác chen vào phía trước, dàn hàng ngang lấn chỗ.