icon_contentMột thanh niên bước vào một quán cà phê. Không nói nang gì, anh ta chỉ vào miệng mình, còn tay kia chỉ vào ngực cô chạy  bàn. Cô ta tím mặt định sấn đến tát cho anh ta mấy cái.