Từ nay, các cô dâu Brazil chậm có mặt trước bàn thờ Chúa để làm lễ cưới sẽ bị phạt số tiền tương đương 300 USD. Đó là chủ ý của cha Roberto Carrara tại nhà thờ Nosa – Senora de Lourdes.