Thành phố Kyoto có dân số hơn 1,5 triệu người, trước kia là thủ đô của Nhật Bản, nay là tỉnh lỵ của tỉnh Kyoto và là một phần chính của vùng đô thị Kansai.