Toà nhà COEX được xem như trung tâm thương mại quốc tế của Seoul. COEX gồm một trung tâm hội nghị, các phòng triển lãm và một khu mua bán lớn.