Các bậc phụ huynh Việt Nam thường mong muốn cho con mình theo học chương trình cam kết chuyển tiếp vào. Tại Anh quốc, các học sinh Việt Nam thường sẽ học khóa Dự bị Đại học 1 năm trước khi chính thức vào Đại học.