T11b

Dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoài trời khi mùa đông đến có thể giúp giảm cân.