Trên ruộng đồng Nam bộ, khi ruộng lúa bắt đầu lên xanh mơn mởn, sau những trận mưa lớn xuất hiện nhiều cua đồng. Chỉ với hình dạng màu sắc, mà cua đồng có các tên địa phương như: cua đá, cua sẫm, cua hương… trong đó cua hương là to nhất. Cua đồng sinh sản quanh năm, cua con nở rộ vào khoảng tháng 9, tháng 10 âm lịch. Cua đồng làm hang ở các bờ ruộng, rãnh cày… tạo nên những lỗ mội gây thoát nước và chúng hay cắn lúa non thiệt hại cho ruộng lúa. Cua cái nhỏ hơn cua đực, nhưng số lượng nhiều hơn. Mỗi sáng ra ruộng chịu khó rảo vòng bờ ruộng, bờ thửa là có thể bắt được lưng giỏ cua đồng, bổ sung thêm chất cho bữa ăn gia đình.