Trong số nhiều cung điện của hoàng gia, hai cái lớn nhất là cung điện Top Rapi và Dolmabahce. Top Rapi nằm trong thành phố cổ.