Đến hẹn lại lên, khoảng 7.000 người tại Sydney (Úc) đã tham gia buổi ăn sáng dã ngoại tập thể trên cầu Harbour vào sáng 10-10.