Đẻn là loại rắn biển hầu như có khắp nơi nhưng nhiều nhất và trở thành…”địa phương sản” thì có lẽ phải kể đến đất Quảng Bình. Đặc sản đẻn này nổi tiếng đến nỗi khách ngang đây lưu truyền một câu ca dao “tân thời” rằng: “Nếu mà chỉ ghé Phong Nha, chưa nhậu…đẻn biển (coi như) chưa qua Quảng Bình!”. Phong Nha thì sắp tới có thể thành di sản thiên nhiên thế giới sau Hạ Long, còn đẻn biển thì đã thành “di sản” trong lòng dân nhậu từ bao nhiêu năm nay rồi.