Ngày 21-6, các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về biển, sau cuộc gặp giữa Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Chương trình nghiên cứu đại dương quốc tế (IPSO) ở Đại học Oxford (Anh) hồi tháng 1-2011, đã trình Liên Hiệp Quốc một báo cáo, trong đó họ cảnh báo về tình trạng ngày càng tồi tệ của các đại dương trên thế giới và các sinh vật biển đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng hàng loạt chưa từng có trong lịch sử loài người.