Không có mấy người Việt không mê mắm. Nếu không có mắm, bữa ăn của chúng ta trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Tôi nhớ có lần hãng Sony mời đoàn nhà báo sang Nhật, một cô trong đoàn phải tìm cách nhét vào túi hành lý một chai…nước mắm. Và sang bên Nhật, mỗi bữa ăn cô ấy cho mọi người nếm một tí… mắm. Thế mà ai cũng hoan hô!