Có lẽ chưa bao giờ người dân thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) lại hiểu rõ nghĩa của hai từ “thủy tai” như cuối tuần vừa rồi. Xứ này vốn không có núi cũng chẳng có sông, một dòng nước rộng chừng 2,5-3m, bên ta gọi là con lạch thì ở đây cũng được gọi là sông.