Đàn ông thực ra thích đi săn hơn là nuôi con gì. Nuôi trồng là việc của đàn bà. Đàn ông sống, chiến đấu, lao động và học tập để nuôi gia đình là đủ rồi.