Universal Studios, nơi sản xuất hàng loạt các bộ phim cổ điển, hành động tới kinh dị nổi tiếng của Hollywood, qua ảnh của bạn Nguyễn Khang Thịnh, du học sinh ở Mỹ.