Việt Nam với 320 ngàn cây số vuông chưa phải là một nước lớn về mặt diện tích. Thế nhưng dân số mà Việt Nam hiện đang có khoảng 86 triệu người, trong khi đó ở Canada chỉ có khoảng 36 triệu người sống trên mười triệu cây số vuông. Việt Nam xếp hạng thứ 13 những nước có mặt độ dân số dày nhất thế giới.