Các nhà khoa học Anh vừa đưa ra kết luận thú vị: nếu một người có lực siết tay mạnh, đứng dậy khỏi ghế nhanh chóng, bước đi nhanh nhẹn và đứng thăng bằng trên một chân có thể sống lâu hơn những người gặp khó khăn khi thực hiện các động tác này.