Trong túp lều rộng chừng 4m2, bốn em gái đang ăn tối. Ngọn nến phập phù trước cơn gió lọt vào qua phên nứa dựng làm tường. Không thể nhai nốt chỗ cơm khô với muối, một em ra bể vặn nước lã vào bát làm canh để dễ nuốt hơn.