Để học cách đối phó với stress, trẻ em cần học cách tự kiểm soát, nhận ra khi nào cảm xúc, nhiệm vụ, trách nhiệm sẽ khiến chúng cảm thấy quá căng thẳng. Những cách sau sẽ giúp trẻ biết khi nào bị stress và cần phải làm gì để đối phó: