“Hội chứng con một” đang ngày càng phổ biến, khi nhiều đứa trẻ được cha mẹ bảo bọc quá mức sinh ra kiêu ngạo, hoặc thiếu tự tin khi tiếp xúc với xã hội.