Khi đặt chân đến một điểm du lịch, du khách nào cũng muốn khám phá những món ăn đặc sản của địa phương. Lợi thế của các món ăn truyền thống Việt Nam là có hương vị rất đặc biệt. Tuy nhiên, để trở thành một trong những yếu tố hấp dẫn du khách, thậm chí thành những sản phẩm du lịch độc đáo, ẩm thực Việt Nam vẫn cần sự quan tâm thích đáng hơn.