http://socola.vn/photos/Image/2009/Cuocsong/Thang8/29/2903.jpgThư viện Y học quốc gia Mỹ khuyên khi mệt mỏi không nên uống cà phê hoặc uống các chất kích thích, theo trang tin HealthDay.