Theo hãng tin Reuters, một nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Y khoa Bộ Cựu chiến binh Mỹ và Đại học California đã khảo sát 6.360 người về hưu trên 65 tuổi vào năm 2002 và theo dõi họ trong 4 năm sau đó.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy hoạt động tình nguyện có liên quan chặt chẽ với tỷ lệ tử vong thấp: 12% trong số 1.766 người tham gia các hoạt động tình nguyện tử vong vào năm 2006 so với 26% trong số 4.594 người không tham gia các hoạt động tình nguyện. Sự liên quan giữa việc tham gia hoạt động tình nguyện với tỷ lệ tử vong thấp vẫn đáng kể sau khi nhóm chuyên gia xem xét nhiều yếu tố có thể tác động đến kết quả nghiên cứu.

T.Q (Theo Thanh Niên)