Ở Buenos Aires người ta vẫn còn rất ngưỡng mộ và kính trọng Evita Peron. Bà đã mang báu vật của Argentina phân phát cho người nghèo và mang lại quyền bầu cử cho phụ nữ nước này. Đến thăm Buenos Aires, thế nào bạn cũng gặp Evita ở mọi góc phố, kể cả khi… nhảy tango.