Còn gọi là Kinkakuji, nghĩa là Kim Các Tự – tức Chùa Gác Vàng, ngôi chùa vàng nổi tiếng ở cố đô Kyoto cũng là một Di sản thế giới được Unesco công nhận.