Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Văn Mùi là bậc đại thụ trong làng nhiếp ảnh Việt Nam. Nhắc đến lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam không thể không nhắc đến di sản nhiếp ảnh độc đáo với nhiều kỹ thuật như tráng phim hai nước thuốc trị độ tương phản, bán đảo âm, bán đảo dương… của người nghệ sĩ nhiếp ảnh bậc thầy này.