Nói đến ẩm thực Sài Gòn sẽ thấy thật đặc biệt, bảo là Sài Gòn không có bản sắc ẩm thực thì cũng đúng mà nói đây là nơi đa dạng về văn hoá ẩm thực cũng chẳng sai. Xin giới thiệu hai món bình dân mà rất đặc biệt trong bữa điểm tâm của người Sài Gòn.