Có một câu ngạn ngữ cổ nói rằng, chỉ có 2 thứ trong cuộc sống có thể đáng để bạn quan tâm là thuế và cái chết. Cần bổ sung một thứ nữa vào danh sách này, đó là: sự chỉ trích.