Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng, “đời thay đổi khi ta thay đổi”. Nhưng tôi cũng tin rằng, định mệnh đã chờ ta ở đâu đó, trong cuộc đời này, dưới gầm trời này. Tương ngộ và chia ly, đến rồi đi, tình yêu và đổ vỡ, hạnh phúc và mất mát, đều vậy cả. Tôi tin có tạo hoá, và tin vào chuyện được – mất ở đời.