Trận động đất 8,8 độ Richter ở Chile ngày 27-2 đã làm trục trái đất bị lệch 8 cm và ngày bị rút ngắn đi 1,26 micro giây.