Động Phong Nha (Quảng Bình) là một phần của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng (PN – KB) đang đối mặt với tình trạng bị bồi lấp. Dòng chảy thượng nguồn bị thay đổi, gây lo ngại biến dạng về giá trị 400 triệu năm của hang động này.