du lịch hoa kỳ, du lich hoa ky, du lich my, du lịch mỹ, du lịch hoàn mỹ, du lich hoan myHội nghị toàn thế giới về Người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tập hợp ý kiến của đại diện trí thức kiều bào nhằm thúc đẩy sự đóng góp của lực lượng này.

“Hội nghị toàn thế giới về Người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua Hội nghị, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tập hợp ý kiến của các đại diện trí thức kiều bào về biện pháp thúc đẩy sự đóng góp của lực lượng này, trước khi hội nghị diễn ra vào tháng 11 năm nay”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Sơn, đây sẽ là những đề xuất quan trọng để Ủy ban bổ sung và hoàn chỉnh đề án cải thiện chính sách thu hút trí thức kiều bào trình lên Ban Bí thư trong thời gian tới. Ông Sơn cho rằng, chưa khi nào các hoạt động hướng tới bà con kiều bào lại sôi động như thời điểm này. Ban Bí thư cũng đánh giá, công tác về Người Việt Nam ở nước ngoài đã có bước đột phá trong hai năm gần đây.

Các sự kiện do Ủy ban đứng ra tổ chức như đưa bà con về với cội nguồn, giao lưu, hòa nhập cộng đồng… đã có hiệu quả to lớn, góp phần giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Khi trở về Việt Nam, nhiều bà con đã tận mắt chứng kiến đất nước chuyển mình sau hơn 20 năm đổi mới. Họ đã nhận thức rõ ràng hơn những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong những năm qua, cũng như thông cảm và chia sẻ với những khó khăn mà cả nước đang nỗ lực vượt qua.
Trong số hơn 4 triệu người Việt sinh sống ở nước ngoài, có hơn 400.000 trí thức, chuyên gia ở nhiều lĩnh vực,  đang làm việc tại nhiều cơ quan, tổ chức có uy tín trên toàn thế giới. Tuy nhiên, sự đóng góp của họ cho quê hương còn hạn chế vì một số lý do. Nếu so với các lĩnh vực khác, có thể thấy việc sử dụng nguồn chất xám vô giá của kiều bào vào nghiên cứu khoa học chưa tương xứng với tiềm năng. Trên lĩnh vực đầu tư, 60% của gần 3.000 dự án có sự tham gia của kiều bào đang hoạt động hiệu quả. Tính riêng kiều hối, từ năm 2007 đến nay, mỗi năm đều tăng hơn 1 tỷ USD.