Thời gian gần đây, việc hàng loạt các dự án du lịch đã được triển khai hoặc đang bị “treo” tại các bãi biển miền Trung đã gây ra nhiều hệ lụy về môi trường và sinh kế của người dân.