Với những sinh viên muốn du học tại Đức, ngoài những thủ tục hành chính và pháp lý cần thiết, bạn phải hoàn thành tổng cộng 600 tiết học ngoại ngữ được chia thành nhiều khóa học của Viện Goethe, sau đó phải thi lấy bằng mới được Đại sứ quán Đức tại Việt Nam cấp visa du học.