Điều kiện mẫu đơn cam kết bảo lãnh tài chính du học Mỹ

Bạn cần mẫu nhập học I – 20 này để được cấp chiếu kháng với tư cách du học sinh F-1 Student Visa và được nhập cảnh vào nước Mỹ với mục đích để du học. Nếu bạn không nộp đủ mẫu đơn cam kết bảo lãnh tài chính theo mẫu I – 134, bạn có thể bị từ chối không được cấp mẫu I – 20 hay IAP – 66. Mặc dù bạn hội đủ tiêu chuẩn học vấn để có thể được chấp thuận cho học.

cam kết bảo lãnh tài chính du học mỹ

Những cam kết khi đi du học Mỹ.

Tuy nhiên, luật Mỹ cũng cấm cấp những mẫu I- 20 hay IAP – 66 cho sinh viên, nếu không được thâu nhận vào học. Do đó, điều trước tiên bạn phải làm là hội đủ điều kiện học vấn và gởi hồ sơ học trình và văn bằng tốt nghiệp đến trường đại học ở Mỹ bạn chọn học.

Bạn có thể sẽ phải trình giấy chứng minh khả năng cam kết bảo lãnh tài chính 2 hoặc 3 lần, cụ thể:

1. Lần đầu với trường bạn chọn học, những trường tư và nhiều trường công đòi hỏi bạn phải đủ khả năng trả học phí. Đây được coi như là một tiêu chuẩn để chấp thuận cho nhập học. Hơn nữa bạn còn có thể phải chứng minh là không những bạn có đủ tiền để học mà còn phải có khả năng trả tiền ăn, tiền ở, di chuyển, bảo hiểm và tiêu xài cá nhân.

2. Khi đi xin Visa, bạn còn phải trình giấy tờ chứng minh tài chính để được chấp thuận và cấp Visa bởi Toà Đại sứ hoặc Tòa Lãnh sự Mỹ.

3. Cuối cùng bạn có thể phải trình một lần nữa cho nhân viên sở di trú, người sẽ quyết định cho bạn vào nước Mỹ.

Xem thêm: Tour du lịch Mỹ

Mẫu đơn cam kết bảo lãnh tài chính I-134

Mẫu đơn I-134 là một tờ cam kết của người thân nhân đứng đơn cam kết bảo lãnh tài chính cho học sinh du học Mỹ trong suốt khoảng thời gian học ở Mỹ theo 2 trường hợp:

  • Nếu người thân nhân này ở Mỹ, tờ cam kết này phải được thị thực chữ ký (notarized) ở Mỹ.
  • Nếu người thân nhân đó ở ngoài nước Mỹ, mẫu I-134 phải đươc thị thực bởi Tòa Ðại sứ Mỹ hay Tòa Lãnh sự Mỹ.

Khi cung cấp thông tin và dữ kiện cam kết chứng minh tài chính. Người đứng đơn phải nộp 2 bản cung cấp đầy đủ những dữ kiện về lương bổng và nguồn tài trợ tài chính qua các giấy tờ như:

  • Chứng nhận của ngân hàng hay cơ quan tài chính của thân nhân đang ký gởi ngân khoảng với những chi tiết như tài khoản và thời gian ký gởi.
  • Chứng nhận của công ty hoặc cơ quan bạn đang làm việc về tình trạng việc làm và lương bổng của bạn
  • Hoặc nếu người thân nhân làm nghề tự do (chẳng hạn như là tiểu thương) và ở Mỹ, họ phải nộp giấy thuế của 2 năm trước
  • Nếu người thân nhân có cổ phiếu hay công trái phiếu (stocks hay bonds), phải liệt kê số danh mục, loại và tên của người thừa hưởng