Thời “khủng hoảng kinh tế”, việc bỏ ra hàng chục ngàn USD để “tầm sư học đạo” ở nước ngoài là điều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và trở nên ngoài tầm tay của nhiều bạn trẻ. Song, nếu biết thu xếp, bạn vẫn có thể thoả ước mơ của mình theo kiểu “Tây ba lô”.