Du lịch Anh – Lần đầu tiên trong lịch sử, London là thành phố có 3 lần đăng cai Thế vận hội Mùa hè. Đồng hành với những hoạt động Olympic 2012, thành phố này kết hợp với hàng loạt hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi và đậm bản sắc.